fbpx
Connect with us

ข่าวสาร

ชาวเน็ตผุด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลังยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ พร้อม 13 เหตุผลดัน “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ต่อ

Published

on

ชาวเน็ตผุด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลังยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ-เดินหน้าดันสมรสเท่าเทียมต่อ
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:

เหมือนจะดีแล้ว แต่ยัง! ชาวเน็ตแห่ติด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลังยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ เดินหน้าดัน “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ต่อ พร้อม 13 เหตุผลนี้

 

สมรสเท่าเทียม

 

แม้ว่างาน “นฤมิตไพรด์” ซึ่งเป็นไพรด์พาเหรด (Pride Parade) หรือการเดินพาเหรดเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศครั้งแรกในไทย เพื่อเฉลิมฉลอง “Pride Month” หรือเดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ จะจบลงอย่างสวยงามไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 แต่ “เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” ยังเดินหน้าเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับคนทุกเพศด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวานนี้ (8 มิถุนายน 2565) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ศ. …” และ “ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …” โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งระบุสิทธิและสาระสำคัญของ “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” สำหรับคู่รักเพศเดียวกันมีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

2. มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา

3. มีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน

4. มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

5. มีสิทธิ์และหน้าที่ในการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ หากอีกฝ่ายเป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ

6. มีสิทธิ์เซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่าย

7. มีสิทธิ์จัดการศพ

 

และใน “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” นี้ ยังได้ระบุคำว่า “คู่ชีวิต” หมายถึง บุคคลสองคน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้ โดยผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย หากเป็นผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล ที่สำคัญ “คู่ชีวิต” มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป. วิ อาญา)

 

แหวนคนรักเพศเดียวกัน

 

แต่ “กลุ่มเครือ LGBTQ+” ยังมองว่า “พ.ร.บ. คู่ชีวิต” ฉบับร่างล่าสุด ยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และกลุ่มคนหลากหลายทางเพศยังถูกกีดกันออกจากการสมรสอยู่ดี ดังนั้น จึงไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมการเข้าถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์บางประการของคู่ชีวิต เท่ากับ “คู่รักชายหญิง” ที่จดทะเบียนสมรสกัน เช่น การลดหย่อนภาษีของคู่สมรส เป็นต้น

 

#ไม่เอาพรบคู่ชีวิต

 

ด้วยเหตุนี้ ชาวโซเชียลซึ่งเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อน “พ.ร.บ.” ทั้งสองฉบับ เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกเพศ ก็ได้ผุด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต และรวมพลังดันแฮชแท็กดังกล่าวจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์!

ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นมากมายต่อประเด็นดังกล่าวมากมาย เช่น “การผลักดัน พ.ร.บ. คู่ชีวิต ยิ่งตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันไปอีก”, “พ.ร.บ. คู่ชีวิต ออกมาเพื่อประจานคนหลากหลายทางเพศให้หนักขึ้นอย่างนั้นหรือ?” ขณะที่บางคนก็มองว่า “ถ้าใช้พ.ร.บ. คู่ชีวิต ก็ต้องตามไปแก้กฎหมายอีกหลายฉบับ สู้แก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ครั้งใหญ่ครั้งเดียวไม่ดีกว่าหรือ?”

 

สมรสเท่าเทียม Marriage Equality

 

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “สมรสเท่าเทียม Marriage Equality” ได้ออกมาเปิด 13 เหตุผลที่ยังคงผลักดันให้ “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ต่อไป แม้ร่าง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” จะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม ดังนี้

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

1. เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 บัญญัติให้สิทธิการสมรสเฉพาะเพศชายกับเพศหญิง ทำให้คู่รักหลากเพศ เช่น หญิงรักหญิง ชายรักชาย บุคคลรักได้ทั้งสองเพศ บุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศกำกวม บุคคลนอนไบนารี ฯลฯ (LGBTIQN+) ถูกจำกัดสิทธิ ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ขาดสิทธิ หน้าที่ และศักดิ์ศรี ที่พึงมีต่อกัน และพึงได้รับจากการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

2. การเป็น “คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Spouses)” เป็นคำที่เป็นสากลและสามารถกล่าวอ้างได้ทั่วโลก ในขณะที่การเป็นคู่ชีวิต (Civil Partnerships) ไม่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศทุกประเทศ

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

3. หากประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมในรูปแบบของ “ป.พ.พ.” คู่สมรส LGBTIQN+ ที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ ก็จะได้รับการคุ้มครองและมีศักดิ์ศรีตามที่เคยได้รับในประเทศต้นทางที่มีกฎหมายให้ความเสมอภาคในการสมรสเช่นเดียวกัน

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

4. การขยายการสมรสตาม “ป.พ.พ.” ไปยังคู่ LGBTIQN+ ช่วยแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับรองสิทธิการใช้ชีวิตคู่อย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้คู่รัก LGBTIQN+ได้รับสิทธิหน้าที่ที่คู่สมรสชาย-หญิงทั่วไปได้รับ เช่น สิทธิในการปกครองบุตรบุญธรรมร่วมกัน สิทธิในการดำเนินการตั้งครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยี สิทธิในสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ นอกจากนั้น เด็กที่เลี้ยงดูโดยคู่ LGBTIQN+ จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากคู่ LGBTIQN+ ทั้งสองในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย เฉกเช่นคู่รักชาย-หญิงทั่วไป ไม่เกิดความแตกต่างแปลกแยก

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

5. การรับรองสิทธิการใช้ชีวิตคู่ตามร่าง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” ในฐานะ “คู่ชีวิต (Civil Partnerships)” ไม่ปรากฏในประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือระเบียบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใด ๆ มาก่อน ดังนั้น จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสิทธิใด ๆ ในฐานะ “คู่ชีวิต” ตามกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ. ประกันสังคม ฯลฯ

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

6. การแก้ “ป.พ.พ. 1448” หรือสมรสเท่าเทียม จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในครอบครัวเพศหลากหลาย ให้ได้รับสิทธิเฉกเช่นเดียวกับคู่ผู้ปกครองต่างเพศ เช่น เมื่อบุตรเกิดมาจากผู้ปกครองเพศเดียวกัน ไม่ต้องรอผ่านขั้นตอนการรับอุปการะเลี้ยงดูที่อาจใช้เวลานาน แต่ได้รับการรับรองเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ต่างจาก “พ.ร.บ. คู่ชีวิต” ที่ไม่รับรองการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกทั้ง ลดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กจากครอบครัวเพศหลากหลาย หรือเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ หากการสมรสครอบคลุมทุกเพศ

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

7. การออก “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” แยกออกจาก “ป.พ.พ.” ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจในการจำกัดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระบวนการ หรือสถานที่สำหรับจดทะเบียนคู่ชีวิตมีการปฏิบัติที่แตกต่างจากการจดทะเบียนสมรสตาม “ป.พ.พ.” อาจถือเป็นเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และคุณลักษณะทางเพศ (SOGIESC)

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

8.การจัดทำร่าง “พ.ร.บ. คู่ชีวิต” แทนที่จะไปปรับแก้ “ป.พ.พ.” เพื่อขยายสิทธิการสมรสให้เท่าเทียม ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อศักดิ์ศรีของการก่อตั้งสถาบันครอบครัวของคู่ LGBTIQN+ ว่าด้อยกว่าศักดิ์ศรีของคู่รักต่างเพศอย่างไร

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

9. “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” ที่ผ่านมามีความซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตรวจสอบว่าคู่ชีวิตหรือคู่สมรสเคยจดทะเบียนแบบใดมาก่อน เคยจดทะเบียนซ้อนหรือไม่ หรือสิทธิหน้าที่ใดตาม “ป.พ.พ.” จะสามารถนำมาอนุโลมบังคับใช้ให้กับคู่ชีวิตมากน้อยหรือไม่เพียงใด

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

10. “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” มีการบังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลม เป็นการผลักภาระหน้าที่ใช้ผู้ใช้กฎหมาย ต้องพึ่งพิงการตีความของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหากมีข้อโต้แย้งต้องนำไปสู่การพิจารณาโดยศาล

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

11. หาก “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” ประกาศใช้เป็นกฎหมาย อาจทำให้เกิดข้ออ้างว่า มีกฎหมายแล้วจะเรียกร้องอะไรอีก ได้คืบจะเอาศอก ทำให้การผลักดัน “ร่างพ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ในอนาคตทำได้ด้วยความยากลำบาก

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

12. “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” ที่ให้ศักดิ์ศรีและสิทธิต่างกับ คู่สมรสชายหญิงทั่วไป ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พันธกรณี และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศและคุณลักษณะทางเพศ (SOGIESC)”

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

13. การที่รัฐยืนยันที่จะผลักดัน “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” เป็นการเพิกเฉยต่อการเรียกร้องพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่สนับสนุนร่างแก้ไข #สมรสเท่าเทียม ผ่านเว็บไซต์ www.support1448.org ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายกว่า 330,000 รายชื่อแล้ว ณ ขณะนี้

 

พ.ร.บ. คู่ชีวิต สมรสเท่าเทียม

 

ที่มาข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจ, Nation TV และ Facebook/สมรสเท่าเทียม Marriage Equality

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ ติดท็อป 10 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย!

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: เพศทางเลือกเฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทาง เพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: ฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย! ส่อง 20 ไอเดียทาเล็บสีรุ้งสดใส ต้อนรับ “Pride Month”

Source: the momentum
Source: sanook
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:

บทความใหม่

รู้จัก จิงเจอร์ปุ๊ดๆ นกค๊อกคาเทลร้องเพลง คุ้กกี้ (Cookie) บน Tiktok ที่โกอินเตอร์ดังทั่วโลก รู้จัก จิงเจอร์ปุ๊ดๆ นกค๊อกคาเทลร้องเพลง คุ้กกี้ (Cookie) บน Tiktok ที่โกอินเตอร์ดังทั่วโลก
เรื่องราวโซเชียล7 mins ago

รู้จัก “จิงเจอร์ปุ๊ดๆ” นกค๊อกคาเทลร้องเพลง “คุกกี้ (Cookie)” บน TikTok ที่โกอินเตอร์ดังทั่วโลก

ส่องความน่ารักทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ “จิงเจอร์ปุ๊ดๆ” นกค๊อกคาเทลร้องเพลง “คุกกี้ (Cookie)” ที่ได้ยินแล้วต้องหลอนติดหูไปทั้งวัน จนกลายเป็นดาว TikTok ดังดวงใหม่     เปิดแอปพลิเคชัน TikTok นาทีนี้ เป็นต้องเห็นหรือได้ยินเสียงร้องเพลง “คุกกี้ ๆ คุกกี้ ๆ” ของเจ้า...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 2 1 8 Fleem Template The Joi Fbwebsite 2 1 8
บันเทิง1 hour ago

เกินต้าน! “จางวอนยอง” จาก IVE กลายเป็นที่พูดถึง กับลุคสวยสง่าที่สนามบิน เตรียมเข้าร่วม Paris Fashion Week

กลายเป็นที่พูดถึงอีกแล้ว สำหรับศิลปินสาวชาวเกาหลีที่ความสวยมักสร้างเรื่องอย่างน้อง “จางวอนยอง” จากวง IVE ที่ล่าสุดสวยจนเป็นไวรัลอีกแล้ว หลังเจ้าตัวปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ในลุคสวยสง่าเพื่อเตรียมบินไปเข้าร่วมงาน Paris Fashion Week ในฐานะแอมบาสเดอร์ของ FRED PARIS     โดยปกติแฟน ๆ อย่างเรา...

Lookism เว็บตูน อนิเมะ Lookism เว็บตูน อนิเมะ
บันเทิง2 hours ago

จากเว็บตูนสู่อนิเมะ! เผยตัวอย่างแรกอนิเมะจากเว็บตูนดัง “Lookism” เตรียมฉายพฤศจิกายนนี้!

ใครที่เป็นนักอ่านเว็บตูน คงจะมีน้อยคนที่จะไม่รู้จักเว็บตูนดังจากเกาหลีใต้อย่าง “Lookism” จากคุณ “ปาร์คแทจุน” แต่ล่าสุดเว็บตูนเรื่องนี้กำลังจะได้มาโลดแล่นบนหน้าจอในเวอร์ชั่นอนิเมะแล้ว!     ในส่วนของอนิเมะจะถูกผลิตขึ้นโดย Studio Mir สตูดิโอเจ้าดังที่เคยฝากผลงานเอาไว้มากมาย อาทิ “DOTA: เลือดมังกร” และ “เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร: ตำนานหมาป่า”...

ลิปกลอสซอสไก่ทอด ลิปกลอสซอสไก่ทอด
ไลฟ์สไตล์2 hours ago

สวยแซ่บของจริง! แบรนด์ Applebee’s x Winky Lux ร่วมคอลแลปเปิดตัวลิปกลอสรส “ซอสไก่ทอด”

ทุบไม่ทุบ! ลิปกลอสรสชาติแสนอร่อย “ซอสไก่ทอด” สินค้าจากแบรนด์อาหารร่วมคอลแลปกับแบรนด์บิวตี้ Applebee’s x Winky Lux งานนี้สวยด้วยแซ่บด้วยของจริง!     แม้ว่าหลายครั้งพวกเรามักจะได้ยินการ “คอลแลป” ของผลงานและสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ อยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่คงมีอยู่ไม่กี่ครั้งที่การรวมตัวของพวกเขาจะสร้างความแปลกใหม่ขึ้นจนเกิดเสียงฮือฮาไปทั่วโลก เหมือนกับการคอลแลปของ 2 แบรนด์ต่างประเภทอย่าง Applebee’s...

อาชีพใหม่รับเทศกาล! รับจ้างกินเจ-ไหว้เจ้า แทนคนไม่ว่าง ใครอยากทำก็แล้วแต่! อาชีพใหม่รับเทศกาล! รับจ้างกินเจ-ไหว้เจ้า แทนคนไม่ว่าง ใครอยากทำก็แล้วแต่!
เรื่องราวโซเชียล3 hours ago

อาชีพใหม่รับเทศกาล! “รับจ้างกินเจ-ไหว้เจ้า” แทนคนไม่ว่าง ใครอยากทำก็แล้วแต่!

ฮือฮาทั้งโซเชียล! เมื่อเพจ Facebook หนึ่งโพสต์ประกาศ “รับจ้างกิน-ไหว้เจ้า” แทนสายบุญติดงาน งานนี้มีทั้งคนชอบและดราม่า ถาม “ใครได้บุญ?”     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพจ Facebook ชื่อว่า “ชีวิต...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 17 Fleem Template The Joi Fbwebsite 17
บันเทิง4 hours ago

ฝันที่ไม่กล้าฝัน! “ริฮานน่า” ผันตัวจากแม่ค้าสู่นักร้อง เตรียมขึ้นโชว์ช่วงพักครึ่งบนเวที Super Bowl 2023!

ขยี้ตารัว ๆ กันเลยแต่ใช่แล้ว! เพื่อน ๆ ไม่ได้ตาฝาด! เพราะล่าสุดนักร้องสาวชื่อดัง “ริฮานน่า” (Rihanna) ที่ห่างหายจากการจับไมค์ไปเนิ่นนาน ล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะคืนสู่เวทีอีกครั้ง ในช่วงการแสดงพักครึ่งที่งาน Super Bowl!     จากนักร้องเสียงทรงพลัง สู่การเป็นแม่ค้าเจ้าของแบรนด์ดัง Fenty Beauty...

7 เว็บไซต์ภาพประกอบฟรีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 7 เว็บไซต์ภาพประกอบฟรีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ไลฟ์สไตล์3 days ago

แจก 7 เว็บไซต์ภาพประกอบฟรีสัญชาติญี่ปุ่นที่ชาวแดนปลาดิบนิยมใช้มากที่สุด

เพื่อน ๆ เคยสังเกตมั้ยว่า เวลาเข้าเว็บไซต์หรืออ่านบล็อกภาษาญี่ปุ่น มักจะพบภาพประกอบบทความหน้าตาแบบด้านล่างเสมอ     รู้หรือไม่ว่า… ภาพประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นภาพฟรีจากเว็บไซต์ภาพประกอบสัญชาติญี่ปุ่นที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใช้ได้กับทุกอย่างแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย! ไม่ว่าจะงานพรีเซนต์อาจารย์, งานเขียนบทความออนไลน์ ไปจนถึงใช้ประกอบเนื้อหาในวิดีโอ ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่พาณิชย์ ก็สามารถใช้ได้แบบไม่ติดลิขสิทธิ์ใด ๆ ดีเลิศประเสริฐศรีขนาดนี้ The Joi เลยไปรวม “เว็บไซต์ภาพประกอบฟรีสัญชาติญี่ปุ่นที่ชาวแดนปลาดิบนิยมใช้มากที่สุด”...

เจ้าหญิงดิสนีย์ผมสั้น เจ้าหญิงดิสนีย์ผมสั้น
บันเทิง3 days ago

แซ่บสะบัด! พาส่อง 17 ภาพตัวละครหญิงในการ์ตูนดิสนีย์ เมื่อพวกเธอเปลี่ยนลุคเป็น “สาวผมสั้น”

ใครที่เป็นคอการ์ตูนหรือบิ๊กแฟนของ “ดิสนีย์” (Disney) ก็คงจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีสำหรับลุคไว้ผมยาวสลวยด้วยความสง่าเก่งกล้าเหนือใครของเหล่า “เจ้าหญิง” และ “ตัวละครผู้หญิง” ของค่ายนี้ ที่นอกจากสโนว์ไวท์แล้วก็แทบไม่มีใครที่ไว้ผมสั้นอีกเลย แต่ถ้าเทียบเคียงในยุคปัจจุบัน ต้องบอกเลยว่าการตัดผมสั้นแล้วเซ็ตทรงให้เก๋ให้ปังก็ดูสง่าไม่แพ้กัน! แต่ว่านะ..เพื่อน ๆ เคยลองคิดตามกันเล่น ๆ มั้ยว่า ถ้าหากเหล่าเจ้าหญิงหรือสาว ๆ ตัวละครจาก “การ์ตูนดิสนีย์”...

วิดีโอล่าสุด

Thumb Thai Comfort Foods Thumb Thai Comfort Foods
วิดีโอ2 weeks ago

ฝรั่งลองกินเมนูอบอุ่นหัวใจ l Foreigners Try Thai Comfort Food

วันนี้เรามีเมนูแบบ บ๊านบ้านนนนน มาให้เพื่อนๆลองกินกัน เรียกได้ว่าเป็นเมนูสิ้นเดือนเลยกว่าได้ ทั้งไข่ดาวแม็คกี้ ขนมจีนน้ำปลา ไปดูกันดีกว่า เพื่อนๆเราจะชอบเมนูไหนที่สุด แล้วก็ทุกคน อย่าลืมกด Like กด Share กด Subscribe ให้ช่องพวกเรา The Joi ด้วยน้าาาาา  ...

Thumb Southern Thai Dishes Thumb Southern Thai Dishes
วิดีโอ4 weeks ago

ฝรั่งลองกินอาหารใต้ l Foreigners Try Southern Thai Dishes

เป็นอีกหนึ่งภาคที่หลายๆคนเรียกร้อง เพราะ หลายคนๆอยาก วัดระดับความสามารถในการกินเผ็ดของเพื่อนๆ ชาวต่างชาติเรา และเป็นที่ทราบกันดีกว่า อาหารใต้เรานั้น เผ็ดมว๊ากกก วันนี้พวกเราเลยจัดเมนูเด็ดๆมาให้ รับรองว่า หรอยแร๊งง แต่จะหรอยแรงสำหรับเพื่อนเรามั๊ยนั้น ต้องไปดู!! แล้วก็ทุกคน อย่าลืมกด Like กด Share กด Subscribe...

Legendary Thai Snack Thumbnail Copy Legendary Thai Snack Thumbnail Copy
วิดีโอ4 weeks ago

ฝรั่งลองกินขนมในตำนาน l Foreigners try Legendary Thai Snack

ถ้าพูด ขนมยุค 90 เพื่อนๆยังจำกันได้อยู่รึเปล่า แล้วชอบกินตัวไหนกันบ้างหรอคะ ? เราชอบกินหลายตัวเลย 5555 วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนวัย หวนนึกถึงขนมในอดีตกัน ยุคนั้นมีความสุขจริงๆเลยล่ะ ทุกคนว่ามั้ย ^^ แล้วก็ทุกคน อย่าลืมกด Like กด Share กด Sub...

มาแรง