fbpx
Connect with us

ข่าวสาร

ชาวเน็ตผุด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลังยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ พร้อม 13 เหตุผลดัน “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ต่อ

Published

on

ชาวเน็ตผุด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลังยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ-เดินหน้าดันสมรสเท่าเทียมต่อ
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:


เหมือนจะดีแล้ว แต่ยัง! ชาวเน็ตแห่ติด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลังยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ เดินหน้าดัน “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ต่อ พร้อม 13 เหตุผลนี้

 

สมรสเท่าเทียม

 

แม้ว่างาน “นฤมิตไพรด์” ซึ่งเป็นไพรด์พาเหรด (Pride Parade) หรือการเดินพาเหรดเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศครั้งแรกในไทย เพื่อเฉลิมฉลอง “Pride Month” หรือเดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ จะจบลงอย่างสวยงามไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 แต่ “เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” ยังเดินหน้าเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับคนทุกเพศด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวานนี้ (8 มิถุนายน 2565) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ศ. …” และ “ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …” โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งระบุสิทธิและสาระสำคัญของ “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” สำหรับคู่รักเพศเดียวกันมีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

2. มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา

3. มีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน

4. มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

5. มีสิทธิ์และหน้าที่ในการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ หากอีกฝ่ายเป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ

6. มีสิทธิ์เซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่าย

7. มีสิทธิ์จัดการศพ

 

และใน “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” นี้ ยังได้ระบุคำว่า “คู่ชีวิต” หมายถึง บุคคลสองคน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้ โดยผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย หากเป็นผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล ที่สำคัญ “คู่ชีวิต” มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป. วิ อาญา)

 

แหวนคนรักเพศเดียวกัน

 

แต่ “กลุ่มเครือ LGBTQ+” ยังมองว่า “พ.ร.บ. คู่ชีวิต” ฉบับร่างล่าสุด ยังไม่ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และกลุ่มคนหลากหลายทางเพศยังถูกกีดกันออกจากการสมรสอยู่ดี ดังนั้น จึงไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมการเข้าถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์บางประการของคู่ชีวิต เท่ากับ “คู่รักชายหญิง” ที่จดทะเบียนสมรสกัน เช่น การลดหย่อนภาษีของคู่สมรส เป็นต้น

 

#ไม่เอาพรบคู่ชีวิต

 

ด้วยเหตุนี้ ชาวโซเชียลซึ่งเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อน “พ.ร.บ.” ทั้งสองฉบับ เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกเพศ ก็ได้ผุด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต และรวมพลังดันแฮชแท็กดังกล่าวจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์!

ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นมากมายต่อประเด็นดังกล่าวมากมาย เช่น “การผลักดัน พ.ร.บ. คู่ชีวิต ยิ่งตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันไปอีก”, “พ.ร.บ. คู่ชีวิต ออกมาเพื่อประจานคนหลากหลายทางเพศให้หนักขึ้นอย่างนั้นหรือ?” ขณะที่บางคนก็มองว่า “ถ้าใช้พ.ร.บ. คู่ชีวิต ก็ต้องตามไปแก้กฎหมายอีกหลายฉบับ สู้แก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ครั้งใหญ่ครั้งเดียวไม่ดีกว่าหรือ?”

 

สมรสเท่าเทียม Marriage Equality

 

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “สมรสเท่าเทียม Marriage Equality” ได้ออกมาเปิด 13 เหตุผลที่ยังคงผลักดันให้ “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ต่อไป แม้ร่าง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” จะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม ดังนี้

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

1. เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 บัญญัติให้สิทธิการสมรสเฉพาะเพศชายกับเพศหญิง ทำให้คู่รักหลากเพศ เช่น หญิงรักหญิง ชายรักชาย บุคคลรักได้ทั้งสองเพศ บุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศกำกวม บุคคลนอนไบนารี ฯลฯ (LGBTIQN+) ถูกจำกัดสิทธิ ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ขาดสิทธิ หน้าที่ และศักดิ์ศรี ที่พึงมีต่อกัน และพึงได้รับจากการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

2. การเป็น “คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Spouses)” เป็นคำที่เป็นสากลและสามารถกล่าวอ้างได้ทั่วโลก ในขณะที่การเป็นคู่ชีวิต (Civil Partnerships) ไม่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศทุกประเทศ

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

3. หากประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมในรูปแบบของ “ป.พ.พ.” คู่สมรส LGBTIQN+ ที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ ก็จะได้รับการคุ้มครองและมีศักดิ์ศรีตามที่เคยได้รับในประเทศต้นทางที่มีกฎหมายให้ความเสมอภาคในการสมรสเช่นเดียวกัน

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

4. การขยายการสมรสตาม “ป.พ.พ.” ไปยังคู่ LGBTIQN+ ช่วยแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับรองสิทธิการใช้ชีวิตคู่อย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้คู่รัก LGBTIQN+ได้รับสิทธิหน้าที่ที่คู่สมรสชาย-หญิงทั่วไปได้รับ เช่น สิทธิในการปกครองบุตรบุญธรรมร่วมกัน สิทธิในการดำเนินการตั้งครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยี สิทธิในสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ นอกจากนั้น เด็กที่เลี้ยงดูโดยคู่ LGBTIQN+ จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากคู่ LGBTIQN+ ทั้งสองในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย เฉกเช่นคู่รักชาย-หญิงทั่วไป ไม่เกิดความแตกต่างแปลกแยก

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

5. การรับรองสิทธิการใช้ชีวิตคู่ตามร่าง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” ในฐานะ “คู่ชีวิต (Civil Partnerships)” ไม่ปรากฏในประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือระเบียบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใด ๆ มาก่อน ดังนั้น จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสิทธิใด ๆ ในฐานะ “คู่ชีวิต” ตามกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ. ประกันสังคม ฯลฯ

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

6. การแก้ “ป.พ.พ. 1448” หรือสมรสเท่าเทียม จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในครอบครัวเพศหลากหลาย ให้ได้รับสิทธิเฉกเช่นเดียวกับคู่ผู้ปกครองต่างเพศ เช่น เมื่อบุตรเกิดมาจากผู้ปกครองเพศเดียวกัน ไม่ต้องรอผ่านขั้นตอนการรับอุปการะเลี้ยงดูที่อาจใช้เวลานาน แต่ได้รับการรับรองเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ต่างจาก “พ.ร.บ. คู่ชีวิต” ที่ไม่รับรองการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกทั้ง ลดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กจากครอบครัวเพศหลากหลาย หรือเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ หากการสมรสครอบคลุมทุกเพศ

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

7. การออก “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” แยกออกจาก “ป.พ.พ.” ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจในการจำกัดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระบวนการ หรือสถานที่สำหรับจดทะเบียนคู่ชีวิตมีการปฏิบัติที่แตกต่างจากการจดทะเบียนสมรสตาม “ป.พ.พ.” อาจถือเป็นเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และคุณลักษณะทางเพศ (SOGIESC)

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

8.การจัดทำร่าง “พ.ร.บ. คู่ชีวิต” แทนที่จะไปปรับแก้ “ป.พ.พ.” เพื่อขยายสิทธิการสมรสให้เท่าเทียม ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อศักดิ์ศรีของการก่อตั้งสถาบันครอบครัวของคู่ LGBTIQN+ ว่าด้อยกว่าศักดิ์ศรีของคู่รักต่างเพศอย่างไร

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

9. “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” ที่ผ่านมามีความซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตรวจสอบว่าคู่ชีวิตหรือคู่สมรสเคยจดทะเบียนแบบใดมาก่อน เคยจดทะเบียนซ้อนหรือไม่ หรือสิทธิหน้าที่ใดตาม “ป.พ.พ.” จะสามารถนำมาอนุโลมบังคับใช้ให้กับคู่ชีวิตมากน้อยหรือไม่เพียงใด

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

10. “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” มีการบังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลม เป็นการผลักภาระหน้าที่ใช้ผู้ใช้กฎหมาย ต้องพึ่งพิงการตีความของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหากมีข้อโต้แย้งต้องนำไปสู่การพิจารณาโดยศาล

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

11. หาก “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” ประกาศใช้เป็นกฎหมาย อาจทำให้เกิดข้ออ้างว่า มีกฎหมายแล้วจะเรียกร้องอะไรอีก ได้คืบจะเอาศอก ทำให้การผลักดัน “ร่างพ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ในอนาคตทำได้ด้วยความยากลำบาก

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

12. “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” ที่ให้ศักดิ์ศรีและสิทธิต่างกับ คู่สมรสชายหญิงทั่วไป ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พันธกรณี และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศและคุณลักษณะทางเพศ (SOGIESC)”

 

#ไม่เอาสมรสเท่าเทียม

 

13. การที่รัฐยืนยันที่จะผลักดัน “ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต” เป็นการเพิกเฉยต่อการเรียกร้องพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่สนับสนุนร่างแก้ไข #สมรสเท่าเทียม ผ่านเว็บไซต์ www.support1448.org ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายกว่า 330,000 รายชื่อแล้ว ณ ขณะนี้

 

พ.ร.บ. คู่ชีวิต สมรสเท่าเทียม

 

ที่มาข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจ, Nation TV และ Facebook/สมรสเท่าเทียม Marriage Equality

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ ติดท็อป 10 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย!

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: เพศทางเลือกเฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทาง เพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: ฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย! ส่อง 20 ไอเดียทาเล็บสีรุ้งสดใส ต้อนรับ “Pride Month”

Source: the momentum
Source: sanook
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:บทความใหม่

10 อันดับนักแสดงชายเกาหลีค่าตัวแพงที่สุดในปี 2022 10 อันดับนักแสดงชายเกาหลีค่าตัวแพงที่สุดในปี 2022
บันเทิง8 hours ago

10 อันดับนักแสดงชายเกาหลีค่าตัวแพงที่สุดในปี 2022

ที่ผ่านมา The Joi พาไปส่องค่าตัวนักแสดงชายและนักแสดงหญิงที่แพงที่สุดในไทยและอินเดียกันมาแล้ว วันนี้เลยะจะพาทุกคนบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังแดนกิมจิ ไปส่อง “10 นักแสดงชายเกาหลีค่าตัวแพงที่สุดในประเทศประจำปี 2022” จะมีพระเอกในดวงใจเพื่อน ๆ กันรึเปล่านะ?   อันดับ 1 คิมซูฮยอน (Kim Soo Hyun)  ...

เช็คอาการโรคซึมเศร้า เบื้องต้น เช็คอาการโรคซึมเศร้า เบื้องต้น
สาระน่ารู้10 hours ago

ลองเช็คเลย! 9 วิธีสังเกตตัวเองว่ากำลังเสี่ยงมีภาวะของโรคซึมเศร้า (เบื้องต้น)

“โรคซึมเศร้า” เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล ทำให้ส่งผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม รวมถึงสุขภาพทางกาย ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดของผู้เป็นโรคซึมเศร้าคือมีอาการเศร้า หดหู่ สะเทือนใจง่าย และอ่อนไหวกับทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม แต่บางคนก็อาจจะไม่มีอารมณ์ของความเศร้าที่ชัดเจน แต่จะรู้สึกว่ามีจิตใจหม่นหมอง ไม่แจ่มใส ไม่สดชื่นเหมือนเดิม ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายคนที่มักจะเป็นโรคนี้โดยที่ไม่รู้ตัว...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 5 7 Fleem Template The Joi Fbwebsite 5 7
บันเทิง10 hours ago

ท้องแล้วจ้า! “ฮยอนบิน-ซนเยจิน” ประกาศข่าวดี เตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ เพราะเบบี๋มาแล้ว!

เป็นอีกหนึ่งข่าวดี ที่แฟน ๆ คอซีรีส์ต่างก็รอคอยสำหรับคู่รักนอกจอ “ฮยอนบิน” และ “ซนเยจิน” หลังทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์หวานไปไม่นาน ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้สาวซนเยจินกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว!     โดยซนเยจินได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความประกาศข่าวดีนี้ลงบน Instagram @yejinhand ระบุว่า “ทุกคนสบายดีกันใช่มั้ยคะ? ฉันสบายดีค่ะ ^^ วันนี้ฉันอยากจะมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกัน~ ตอนนี้ชีวิตใหม่ได้มาหาพวกเราแล้วค่ะ…”...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 4 1 4 Fleem Template The Joi Fbwebsite 4 1 4
บันเทิง11 hours ago

รู้จัก “จอนจงซอ” (Jeon Jong-seo) ผู้รับบทเป็น “โตเกียว” จากซีรีส์เกาหลี Money Heist: Korea

สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับแฟน ๆ ซีรีส์สเปน “Money Heist ทรชนคนปล้นโลก” ที่หลังจากมีข่าวออกมาว่าซีรีส์เรื่องดังกล่าวบน Netflix จะถูกนำมารีเมคให้ได้ชมกันในเวอร์ชั่นเกาหลี ในชื่อ “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” (ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด) ล่าสุดเมื่อวันที่...

ร้านทุเรียนในมาเลเซียขาย เปลือกทุเรียน ทำโทษผัว พร้อมคำแนะนำ ร้านทุเรียนในมาเลเซียขาย เปลือกทุเรียน ทำโทษผัว พร้อมคำแนะนำ
ข่าวสาร12 hours ago

ร้านทุเรียนในมาเลเซียขาย “เปลือกทุเรียน” ทำโทษผัว พร้อมคำแนะนำ

คนขายทุเรียนในมาเลเซียไอเดียแจ่ม! ขาย “เปลือกทุเรียน” สำหรับลงโทษผัว พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียด ทำผิดแบบไหนต้องใช่เปลือกทุเรียนกี่อัน   เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่รัฐปีนังของมาเลเซีย เมื่อมีคนขายทุเรียนรายหนึ่งไม่อยากทิ้งเปลือกทุเรียนจำนวนมหาศาลไปเปล่า ๆ เลยเกิดไอเดียแจ่มนำเปลือกทุเรียนที่มีมาขายทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “ช้อปปี้ (Shopee)” ในราคาชิ้นละ 1.42 บาทเท่านั้น!     แต่ขายเปลือกทุเรียนธรรมดาโลกไม่จำ คนขายรายนี้เลยหาจุดขายให้กับมันด้วยการเขียนแคปชั่นบรรยายสินค้านี้ว่า...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 3 9 Fleem Template The Joi Fbwebsite 3 9
บันเทิง13 hours ago

แนะนำ 13 นักแสดงจากซีรีส์ Money Heist: Korea ซีรีส์รีเมคฉบับเกาหลี พร้อมแจกวาร์ปไอจี

สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับแฟน ๆ ซีรีส์สเปน “Money Heist ทรชนคนปล้นโลก” ที่หลังจากมีข่าวออกมาว่าซีรีส์เรื่องดังกล่าวบน Netflix จะถูกนำมารีเมคให้ได้ชมกันในเวอร์ชั่นเกาหลี ในชื่อ “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” (ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด) ล่าสุดเมื่อวันที่ 24...

เผยเหตุผลที่ Netflix รีเมคซีรีส์ Money Heist Korea-Joint Economic Area ทั้งที่ต้นฉบับดีอยู่แล้ว เผยเหตุผลที่ Netflix รีเมคซีรีส์ Money Heist Korea-Joint Economic Area ทั้งที่ต้นฉบับดีอยู่แล้ว
บันเทิง14 hours ago

เผยเหตุผลที่ Netflix รีเมคซีรีส์ดัง “Money Heist Korea-Joint Economic Area” ทั้งที่ต้นฉบับดีอยู่แล้ว

แฟนคลับ “Money Heist ทรชนคนปล้นโลก” ต่างสงสัยทำไม “Netflix” ตัดสินใจรีเมคซีรีส์ดังเรื่องนี้ทั้งที่ต้นฉบับก็ทำดีอยู่แล้ว วันนี้ The Joi มีคำตอบมาไขข้อสงสัยทุกคน     ก่อนอื่นต้องเท้าความเดิมถึงต้นฉบับ “Money Heist” ฉบับสเปนกันก่อน ซีรีส์ต้นฉบับภาษาสเปนนี้มีชื่อออริจินัลว่า “La casa...

เข็มกลัดแมลงปอไล่ยุง เข็มกลัดแมลงปอไล่ยุง
สาระน่ารู้15 hours ago

ของแบบนี้ก็มีด้วย! บริษัทในญี่ปุ่นบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ไร้สารเคมี “เข็มกลัดแมลงปอ” ช่วยกันยุงกัด?

เพราะอาหารหลักของแมลงปอคือ “ยุง” ทางบริษัทในญี่ปุ่นจึงนำไอเดียนี้มาต่อยอดในการผลิต “เข็มกลัดแมลงปอ” เพื่อป้องกันยุงโดยปราศจากสารเคมี!     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ news.gamme ได้เผยเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ “ป้องกันยุง” โดยปราศจากส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งผลิตออกมาในรูปแบบของ “เข็มกลัดแมลงปอ” เพื่อน ๆ อ่านไม่ผิด มันคือเข็มกลัดตัวแมลงปอซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ทางบริษัทในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งได้คิดค้นและนำไอเดียที่ว่าอาหารหลักของแมลงปอคือ “ยุง” มาต่อยอด    ...

วิดีโอล่าสุด

52 May Foreigners Try Types Of Sticky Rice Ep.2 Thumbnail 52 May Foreigners Try Types Of Sticky Rice Ep.2 Thumbnail
วิดีโอ3 days ago

ฝรั่งลองกินเมนูข้าวเหนียว ภาค2 | Foreigners Try Types of Sticky Rice EP.2

ไหนใครเรียกร้องเมนูข้าวเหนียว ภาค2 มั่ง แสดงตัวหน่อย!!! พวกเรา The Joi จัดให้แล้วน๊าา ครั้งนี้ยังคงเป็นเมนูข้าวเหนียวในของหวานอยู่ จะมีเมนูอะไรบ้าง ห้ามพลาด!!! ไปดูกันเลย!!!   ทุกคนสามารถ Follow เพื่อนๆได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะ Eric https://www.instagram.com/ericparams...

56 May Foreigners Try Thai Beer Thumbnail 56 May Foreigners Try Thai Beer Thumbnail
วิดีโอ2 weeks ago

ฝรั่งลองกินเบียร์ยอดนิยม l Foreigners Try Popular Beers In Thailand

รอบก่อนเราจิบๆกันไปพร้อมกับกับแกล้มไปแล้ว กลับมารอบนี้ จัดหนักจัดเต็ม รีวิวเบียร์ยอดฮิต แต่ละยี่ห้อไปเลย !! วันนี้เรานำมา 5 แบรนด์ด้วยกัน แน่นอนว่าคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี เอาล่ะ ขวดไหนดี ขวดไหนปัง ไปดูกันเลย !! ทุกคนสามารถ Follow เพื่อนๆได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะ...

55 May Foreigners Try Real Food Vs Instant Food Thumbnail 1 1 55 May Foreigners Try Real Food Vs Instant Food Thumbnail 1 1
วิดีโอ2 weeks ago

ฝรั่งลองกินอาหารจริงๆจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป l Foreigners Try Real Food VS Instant food

ถ้าใครที่ติดตาม The Joi มาตลอด คงจะจำคลิป ที่พวกเราทีมงานให้เพื่อนๆฝรั่งลองกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติไทยต่างๆ จนมีหลายๆคอมเม้นเรียกร้องให้เอาของจริงมาให้เพื่อนๆลองทาน แล้วพวกเราทีมงานจะเมินคอมเม้นจากทุกคนได้ยังไงละคะ? วันนี้พวกเราก็เลยจัดเมนูจริงๆ ตามคำเรียกร้องไปเลยค่า ไปดูกันดีกว่าแต่ละคน จะซี๊ด เหมือนตอนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรึเปล่า ทุกคนสามารถ Follow เพื่อนๆได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะ Eric https://www.instagram.com/ericparams...มาแรง