fbpx
Connect with us

ข่าวสาร

“ลุงตู่” จัดเยียวยาชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดล็อกดาวน์

Published

on

Ploy Template The Joi Fbwebsite 17
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:


หลังคณะรัฐมนตรี นำโดย “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือกับทีมเศรษฐกิจ เมื่อวานนี้ (13 กรกฎาคม 2564) ล่าสุด ได้อนุมัติ มาตรการช่วยเหลือ ชื่อว่า “มาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนแก่แรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 10 จังหวัด” แล้ว
ทาง The Joi จึงได้รวบรวมทุกมาตรการเยียวยา 9 กลุ่มอาชีพ ใน 10 พื้นที่ล็อกดาวน์ และมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นระยะเวลา 2 เดือนทั่วประเทศ แบบสั้น ๆ มาให้ทุกคนไว้ที่นี่ที่เดียวแล้ว

1. มาตรการเยียวยา “9 กลุ่มอาชีพ” ของประกันสังคม

 

Thai Bangkok Biznews

 

1.1 ก่อสร้าง

1.2 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

1.3 ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

1.4 กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

1.5 ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

1.6 ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

1.7 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

1.8 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

1.9 กิจการใน 5 กลุ่มของถุงเงิน ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ร้าน OTOP, ร้านค้าทั่วไป, ร้านค้าบริการ และกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

 

@Zanuraiphoto Unsplash.com

 

รายละเอียด “มาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับแรงงาน-ผู้ประกอบการ แต่ละกลุ่มอาชีพ” มีดังนี้

 

  • ลูกจ้าง ม.33 ใน 9 กลุ่มอาชีพ

ประกันสังคมจ่ายชดเชยเยียวยา เหตุสุดวิสัย 50% ของรายไต้ ให้ลูกจ้างโดยตรง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท)

รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (สัญชาติไทย) อีก 2,500 บาทต่อคน

 

  • นายจ้าง ม.33 ใน 9 กลุ่มอาชีพ

รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)

 

  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40

รัฐบาลช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

 

  • อาชีพอิสระ-ผู้ที่อยู่นอกระบบ ม.33

เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

 

  • ผู้ประกอบการหรือ นายจ้าง ที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือ คือ “นายจ้าง” จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน) และ “ลูกจ้างสัญชาติไทย” จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

 

  • ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่มีลูกจ้าง

เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

 

  • ผู้ประกอบการในระบบ”ถุงเงิน” ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ในปัจจุบันที่มีลูกจ้าง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รัฐบาลจะจ่ายเงิน ช่วยเหลือ คือ “นายจ้าง” จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน) และ “ลูกจ้างสัญชาติไทย” จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

 

  • ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ในปัจจุบันที่ไม่มีลูกจ้าง เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

 

2. มาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ด้วยกรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท

 

Khaosod Online

 

มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2.2 บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ในกรณีน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

2.3 กรณีใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กรณีใช้ไฟ 501-1,000 หน่วยต่อเดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บวกกับ 50 เปอร์เซ็นต์ ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564

และกรณีใช้ไฟมากกว่า 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บวกกับ 70 เปอร์เซ็นต์ ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยคิดเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.4 กิจการขนาดเล็ก ไม่นับรวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

2.5 กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

2.6 ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่นับรวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

 

ข้อมูลจาก: ฐานเศรษฐกิจ, The Matter

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:

อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:บทความใหม่

ตัวละครนารูโตะ คนจริง ตัวละครนารูโตะ คนจริง
บันเทิง46 mins ago

เหมือนเกินปุยมุ้ย! พาส่องภาพ 12 ตัวละครจากการ์ตูน “นารูโตะ” (Naruto) ในเวอร์ชั่นคนจริง

ถึงแม้จะจบไปแล้ว แต่การ์ตูนเรื่อง “นินจาจอมคาถา นารูโตะ” (Naruto) ยังคงเป็นตำนานและถูกพูดถึงอย่างสม่ำเสมอ และถึงแม้ว่าจะมีการ์ตูนภาคต่อสำหรับรุ่นลูกอย่าง “โบรูโตะ” (Boruto: Naruto Next Generations) ออกมาให้แฟน ๆ ได้ชม แต่หลายคนต่างลงความเห็นว่ายังไง๊ยังไงก็ไม่สามารถเทียบกับนารูโตะได้เลย แล้วเพื่อน ๆ เคยสงสัยกันมั้ย ว่าหากตัวละครจากเรื่องนารูโตะนั้นกลายเป็นคนจริง ๆ ขึ้นมา...

ทัวร์ลงร้านเทเลทับบีส์ ทัวร์ลงร้านเทเลทับบีส์
เรื่องราวโซเชียล1 hour ago

ชาวเน็ตจวกยับ! กรณีร้านเรียกค่าปรับเด็กพิงตุ๊กตา “เทเลทับบีส์” จนล้มแตกกระจาย ล่าสุดคืนเงินแล้ว!

จากกรณีเด็กพิงตุ๊กตา “เทเลทับบีส์” ตัวละ 2 แสน ล้มแตกกระจายที่ร้านขายของเล่นในฮ่องกง ล่าสุดทางร้านคืนเงินให้กับครอบครัวเด็กแล้วหลังโดนทัวร์ลง!     หลังจากที่เกิดประเด็นไวรัลที่ถูกแชร์อย่างล้นหลามไปทั่วโลกโซเชียล สำหรับเหตุการณ์ที่คุณแม่พาลูกไปเที่ยวในร้านขายของเล่นแต่แล้วพอหันมาดูอีกที กลับพบว่าลูกชายทำตุ๊กตา “ลาล่า” หนึ่งในตัวละครจากแก๊ง “เทเลทับบีส์” ที่มีขนาดเท่าคนจริง ล้มแตกกระจายเป็นเสี่ยง ๆ จนเกือบต้องจ่ายค่าเสียหายในราคาเต็ม 200,000 บาท แต่เพราะทางร้านลดราคาให้จาก 52,800...

ชาดีน ถุงชาแหวกแนว ชาดีน ถุงชาแหวกแนว
เรื่องราวโซเชียล1 hour ago

แพ็กเกจจิ้งชนะเลิศ! ถุงชาแบบสับแบบใหม่จากร้าน “ชาดีน” ดูดได้ไม่ต้องใช้หลอด!

กำลังกลายเป็นกระแสที่ชาวเน็ตพากันพูดถึงอย่างล้นหลามในขณะนี้ กับโพสต์ของร้านชาที่มีชื่อว่า “ชาดีน” ที่ได้ออกแพ็กเกจกิ้งใหม่ เป็นถุงใส่ชาที่ไม่ต้องง้อหลอด จนทำเอาชาวเน็ตคิดดีไม่ได้ และแห่แชร์จนกลายเป็นไวรัล ถุงนี่มันแปก ๆ น้าาา     โดยทางร้านได้โพสต์รูปภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล พร้อมระบุข้อความว่า “อย่าจ้องนาน ภูมิต้านทานไม่ค่อยจะมี  อย่าเครียดไปเลย...

รู้ตัวมือโพสต์รูปลับแตงโมอยู่ไหน แม่แตงโมยังไม่แจ้งความคนปล่อยรูป รู้ตัวมือโพสต์รูปลับแตงโมอยู่ไหน แม่แตงโมยังไม่แจ้งความคนปล่อยรูป
ข่าวสาร3 hours ago

ตำรวจรู้ที่อยู่มือโพสต์ “รูปลับแตงโม” แล้ว-แม่ยันไม่แจ้งความท่ามกลางเสียงค้านของชาวโซเชียลและเพื่อนดารา

ตำรวจรู้แล้ว! มือโพสต์ “คลิปและรูปลับแตงโม” อยู่ที่ไหน ด้าน “แม่แตงโม” ยันไม่แจ้งความ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวโซเชียลและเพื่อนดาราที่ทวงความยุติธรรมให้นักแสดงสาว ล่าสุด “ทนายเดชา” พูดแล้ว “แม่แตงโม” เอามือถือส่งไปรษณีย์ให้ “บังแจ็ค”     หลัง “กระติก-อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์” ผู้เป็นทั้งเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของ...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 2 7 Fleem Template The Joi Fbwebsite 2 7
สาระน่ารู้4 hours ago

ใครกลัวจิ้งจกหนีไป! โรงแรมในญี่ปุ่น “Cross Hotel Kyoto” จัดห้องพักธีมพิเศษสำหรับคนรัก “ซาลาแมนเดอร์”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านอกจากราคาและความสะดวกสบายแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หลาย ๆ คนเลือกจองห้องพักเวลาไปเที่ยวก็คือวิธีการตกแต่ง หากห้องดูดี สะอาดาะอ้าน และตกแต่งสวยงาม ก็อาจจะทำให้หลาย ๆ คนตัดสินใจกดจองห้องแบบไม่ต้องลังเล และเช่นเดียวกันกับโรงแรมในญี่ปุ่นแห่งนี้ ที่ตกแต่งด้วยธีมพิเศษกับห้องพักที่มาในธีม “ซาลาแมนเดอร์” เอาใจคนรักจิ้งจกโดยเฉพาะ!     โรงแรมแห่งนี้มีชื่อว่า Cross Hotel Kyoto...

แมวญี่ปุ่น แมวญี่ปุ่น
เรื่องราวโซเชียล5 hours ago

น่ารักเกินต้าน! “โนวะ” เจ้าเหมียวญี่ปุ่นผู้คลั่งรักการล้างจาน ทำเหล่าทาสแห่เอ็นดู..จนกลายเป็นไวรัล!

ใครจะมาต้านความน่ารักของ “โนวะ” แมวเหมียวสัญชาติญี่ปุ่นที่เกาะขอบอ่างให้กำลังใจทาสล้างจานทุกวัน จนตอนนี้น้องกลายเป็นไวรัลในทวิตเตอร์แล้ว!     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน Twitter @dairy_nowanowa ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นได้ทวีตภาพความน่ารักของสัตว์เลี้ยงตัวน้อยหรือน้องเหมียวที่มีนามว่า “โนวะ” นั่นเอง โดยภาพดังกล่าวนั้น เป็นภาพที่ “โนวะ” แมวเด็กเพศผู้ พันธุ์สก็อตติชโฟลด์ ได้เกาะขอบอ่างในขณะที่คุณทาสกำลังล้างจานอยู่ โดยเขียนแคปชั่นกำกับด้วยว่า “ล่าสุด..มาดูวิธีการล้างจานแบบนี้”...

อ๋อม สกาวใจ สายไฟ อ๋อม สกาวใจ สายไฟ
บันเทิง6 hours ago

อเมซิ่งไทยแลนด์! “อ๋อม สกาวใจ” โพสต์ภาพสายสื่อสารรุงรัง ผ่านไปหนึ่งวันหายวับเหมือนเสกได้!

จากกรณีที่นักแสดงสาวสวย “อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์” ได้โพสต์ภาพตนเองขณะเดินอยู่บนฟุตบาท พร้อมเผยให้เห็นสายสื่อสารที่พาดยาวรุงรังแลดูไม่ปลอดภัยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ล่าสุดเมื่อคืนนี้ (24 พฤษภาคม 2565) สาวอ๋อม สกาวใจได้โพสต์ภาพขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง เพราะหลังจากที่เธอโพสต์ภาพไฟเพียงวันเดียว สายไฟตรงนี้กลับหายวับไปทันตาเห็น! เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา...

หนุ่มแชร์ทิปส์หมดปัญหารถจอดขวางหน้าบ้านสุดเฉียบได่ 100 เปอรืเซ็นต์ หนุ่มแชร์ทิปส์หมดปัญหารถจอดขวางหน้าบ้านสุดเฉียบได่ 100 เปอรืเซ็นต์
เรื่องราวโซเชียล6 hours ago

หมดปัญหาจอดรถขวางหน้าบ้าน! โซเชียลแห่แชร์วิธีแก้ปัญหาโลกแตกนี้อย่างสร้างสรรค์ แถมได้เงินด้วย

ใครกำลังประสบปัญหาคนแปลกหน้าชอบจอดรถขวางหน้าบ้านต้องอ่าน! เพราะมีหนุ่มรายหนึ่งเขามาแชร์วิธีแก้ปัญหาสุดเฉียบและได้เงินด้วย ที่สำคัญหมดปัญหานี้อย่างสิ้นเชิงอีกต่างหาก     เมื่อวานนี้ (24 พฤษภาคม 2565) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า “สุธีร์ แซ่ลิ้ม” เข้ามาโพสต์ภาพหน้าบ้านของตัวเองลงในกรุ๊ปเฟซบุ๊ก “งานบ้านที่รัก” แล้วได้แชร์วิธีแก้ปัญหาคนแปลกหน้าจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ด้วยวิธีการสุดสร้างสรรค์ แถมได้เงินค่าขนมกินกรุบกริบด้วย     วิธีการดังกล่าว...

วิดีโอล่าสุดมาแรง