fbpx
Connect with us

ข่าวสาร

ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ ติดท็อป 10 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย!

Published

on

ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:


ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ ติดท็อป 10 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย! หลังศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาว่า “เหตุใดศาลจึงมองว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานที่อนุญาตให้แค่คู่รักชายหญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม 2564)

 

ศาลรัฐธรรมนูญ 1

 

การเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ชาวเน็ตมองว่านี่เป็นการกีดกันและเหยียดเพศทางเลือก (LGBTQI+) หลายคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ทัน หรืออาจยังสงสัยว่ามีอคติ กีดกัน หรือเหยียดเพศอย่างไร? งั้นไปดูสรุปคร่าว ๆ ของคำวินิจฉัยดังกล่าวที่เป็นประเด็นดราม่าตอนนี้ ทางด้านล่างกันเลย

 

1. การสมรสมีเป้าหมายเพื่อสืบเผ่าพันธุ์

 

สมรสเท่าเทียม

 

ศาลรัฐธรรมนูญระบุในคำวินิจฉัยดังกล่าว ย่อหน้าที่ 11 ว่า…

ความหมายของการสมรสหมายถึงการที่ชายและหญิงตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสมัครใจ มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ มีความผูกพันช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ภายใต้ศีลธรรม จารีตประเพณี หลักศาสนา และกฎหมายของแต่ละสังคม เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม เพื่อผลิตสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบทบาทที่เชื่อมโยงกับสถานบันอื่น ๆ ของสังคม การสมรสจึงสงวนไว้เฉพาะชายและหญิงตามเพศที่กำเนิดให้สามารถเป็นคู่สมรส เป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายได้

ย่อหน้าเดียวกันยังระบุอีกว่า “ความรักของคนเพศเดียวกันเป็นเพียงความรู้สึกและความพึงพอใจทางเพศ”

 

2. กฎหมายสมรสชายหญิงมีที่มาจากจารีตประเพณี

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้าที่ 12 ระบุว่า…

“กฎหมายจะบังคับใช้ได้ยั่งยืนต้องเป็นที่ยอมรับและไม่ขัดกับความรู้สึกของคนในประเทศนั้น ๆ เพราะขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่แตกต่างกันของแต่ละสังคมย่อมเป็นที่มาของกฎหมายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น กฎหมายตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีในแต่ละประเทศจึงอาจแตกต่างกัน ในเรื่องการสมรสตามจารีตประเพณี วิถีสังคมไทย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและการตีความกฎหมายของประเทศไทยมีความเชื่อถือสืบต่อกันมา ว่าการสมรสสามารถกระทำได้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและจารีตประเพณีที่มีมาช้านาน”

ย่อหน้าเดียวกันนี้มีข้อความตอนหนึ่ง ระบุว่า…

“การที่ชายและหญิงอยู่กินกันฉันสามีภริยาเพื่อสร้างสถาบันครบอครัว มีบุตร ดำรงเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติ และมีการสืบทอดทรัพย์สิน มรดก มีการส่งต่อความผูกพันกันระหว่างพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ซึ่งการสมรสในระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาจไม่สามารถสร้างความผูกพันอันละเอียดอ่อนดังกล่าวได้

 

3. มาตรา 1448 ไม่ได้ห้ามกลุ่มเพศหลากหลายอยู่กินกัน

 

สมรสเท่าเทียม

 

ช่วงท้ายของย่อหน้าที่ 12 ระบุว่า…

“กฎหมายมิได้บังคับให้ชายหญิงทุกคู่ต้องสมรสกัน บุคคลมีเสรีภาพที่จะเลือกอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่ต้องทำตามแบบของกฎหมาย ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 จึงไม่ได้จำกัดเสรีภาพของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในการอยู่ร่วมกัน และมิได้มีข้อความไปจำกัดสิทธิของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในการทำนิติกรรมใดๆ ตามกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม”

 

4. ต้องกำหนดชายหญิง เพราะชายหญิงเสมอภาค แต่ไม่เหมือนกัน

 

สมรสเท่าเทียม

 

ข้อความตอนหนึ่งในย่อหน้าที่ 13 ระบุว่า…

“นัยความหมายของความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิง มิใช่การบัญญัติกฎหมายให้ชายเป็นหญิงหรือให้หญิงเป็นชายเพราะเพศนั้นเป็นการแบ่งแยกมาโดยธรรมชาติ (An Act of God) ซึ่งเพศที่ถือกำเนิดมานั้นเลือกไม่ได้”

การให้ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง จึงมิใช่การให้ถือว่าเหมือนกัน แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับเพศสภาพของบุคคลนั้น ๆ”

 

5. รัฐไม่เสียเวลาพิสูจน์ความถูกต้องของการเบิกค่าใช้จ่าย

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้าเดียวกันนี้มีข้อความตอนหนึ่ง ระบุว่า…

“เมื่อพิจารณาถึงการสมรสระหว่างหญิงชายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในด้านสวัสดิการของรัฐก็สามารถทำได้ง่าย เช่น การลาคลอด การลาบวช การเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หากไม่ได้กำหนดเพศไว้ สำหรับกรณีดังกล่าวและเกิดกรณีสามีเบิกค่ารักษามะเร็งปากมดลูก ภริยาเบิกค่ารักษาต่อมลูกหมาก สามีเบิกค่าทำคลอด ทำให้ต้องมีการพิสูจน์ทั้งสภาพเพศและมีใบรับรองแพทย์ในทุกกรณี เมื่อคำนึงถึงสัดส่วนที่พึงจะเกิดขึ้นจึงเป็นการเพิ่มภาระให้รัฐและทำให้สิทธิของสามีภริยาที่เป็นชายจริงหญิงแท้ ซึ่งเป็นมหาชนต้องถูกตรวจสอบไปด้วย ทำให้เกิดความล่าช้า มีอุปสรรค ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปโดยปริยาย”

 

6. เสี่ยงเปิดช่องจดทะเบียนสมรสเพื่อหวังสวัสดิการของรัฐ

 

สมรสเท่าเทียม

 

ยังไม่จบเท่านั้น ย่อหน้านี้มีความตอนหนึ่ง ระบุว่า…

การไม่กำหนดเพศในการสมรสอาจมีผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) มาจดทะเบียนสมรส เพื่อหวังผลประโยชน์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ หรือประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี อันอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

 

7. กฎหมายปัจจุบันไม่ห้ามคู่รักทำพินัยกรรม-มีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สิน

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้าที่ 14 มีข้อความระบุว่า…

“รัฐธรรมนูญและกฎหมายปัจจุบันมิได้ห้ามบุคคลเพศเดียวกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและมีเพศสัมพันธ์กัน มิได้ห้ามการจัดพิธีแต่งงาน มิได้ห้ามทำประกันชีวิตระบุให้คู่ชีวิตเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ มิได้ห้ามทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกแก่คู่ชีวิต และทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันก็มิได้ห้ามมิให้เป็นกรรมสิทธิ์รวม”

 

8. สิทธิ์เซ็นผ่าตัด, สวัสดิการและเรียกค่าเสียหาย ไปแก้ในกฎหมายอื่นได้

 

21

 

เช่นกัน ย่อหน้าที่ 14 นี้ มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า…

“การให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล การได้รับสวัสดิการของคู่สมรส การได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ หรือสิทธิ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด หรือสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยชอบธรรมนั้น เห็นว่าสิทธิ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากสถานภาพการสมรสโดยตรง แต่เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ ปัญหาดังกล่าวจึงสามารถแก้ไขโดยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ ดังเช่นที่มีการยกร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …”

 

9. ควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับสิทธิ LGBTQI+

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้ารองสุดท้ายของคำวินิจฉัยนี้ ระบุว่า…

“เมื่อบริบทสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบันยอมรับ และเริ่มมีการให้สิทธิแก่บุคคลเกี่ยวกับสถานะทางเพศอย่างกว้างขวางมากขึ้น รัฐควรมีมาตรการที่เหมาะสมและสนับสนุนให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยการตรากฎหมายเฉพาะ เพื่อให้สิทธิ์และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ”

 

สมรสเท่าเทียม

 

สำหรับผู้ที่สนับสนุนให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1448 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดทางให้คู่รักที่มีเพศกำเนิดเดียวกันแต่งงานและได้รับสิทธิต่าง ๆ ทัดเทียมกับคู่รักชายหญิง ฉบับดราม่านี้ มีจำนวนกว่า 235,000 คน หนึ่งในจำนวนนั้นคือ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” นักแสดงชายชื่อดังที่แจ้งเกิดจากการแสดงในซีรีส์วายไทยด้วย

 

ไบร์ท วชิรวิชญ์

 

ที่มาข้อมูล: ไทยรัฐ และ Sanook

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: “เบ๊น อาปาเช่” หนุน ค้าประเวณีให้ถูกกฎหมาย หลังมีเว็บไซต์ขายบริการโจ่งครึ่ม

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: เผย “16 คำด่ายอดนิยมผิดกฎหมายตามฎีกา” ที่ทุกคนต้องรู้!

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: 10 ภาพยนตร์แบ่งชนชั้น สะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จี้ใจดำ ที่ต้องดูก่อนตาย!

Source: Sanook
Source: Car Canyon
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:บทความใหม่

Thai Royal Cuisine Appetizers Thumbnail Thai Royal Cuisine Appetizers Thumbnail
วิดีโอ1 day ago

ฝรั่งลองกินของว่างชาววัง l Foreigners Try Thai Royal Cuisine Appetizers

คลิปนี้จะไม่เป็นคนธรรมดาแล้ว เพราะจะยกฐานะให้เพื่อนๆชาวต่างชาติเรา ได้ลองเป็นคนในวังดู เพราะวันนี้เราเสิร์ฟขนมว่างชาววังสมัยก่อน ให้เพื่อนๆลองชิม บอกเลยว่า มีแต่ของหาทานยากๆทั้งนั้นเลย บางเมนูแอดก็ยังไม่เคยกินเลยยย มาดูกันดีกว่าว่า เพื่อนๆชาวต่าวชาติเราจะถูกใจขนมจากในวังมั๊ย อิอิ ทุกคนสามารถติดตามเพื่อนๆเราได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะครับ Eric : https://instagram.com/tonsywonsy Tanner : https://www.instagram.com/thaixicano/...

16 บุคลิกภาพ Mbti 16 บุคลิกภาพ Mbti
สาระน่ารู้2 days ago

ทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้น! พาส่อง 16 บุคลิกภาพ จากผลการวัด MBTI คุณเป็นคนแบบไหนกันนะ!

มาทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นกันเถอะ! วันนี้ The Joi จะพาทุกคนไปหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วเราเป็นคนแบบไหนกันนะ ด้วยการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ “MBTI” นั่นเอง ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ที่ประเทศเกาหลีนั้นอินกับคอนเทนต์ค้นหาบุคลิกภาพด้วยแบบทดสอบ “MBTI” มาก ๆ ถึงขนาดที่นำผลลัพธ์จาก 16 บุคลิกภาพ มาใช้ครีเอทเพื่อทำคอนเทนต์ให้กับธุรกิจบันเทิงในหลาย ๆ ประเภท ที่บอกเลยว่าตอบโจทย์เหล่าเนติเซน Gen ใหม่จนเป็นคอนเทนต์สุดฮิตขึ้นมากันเลยทีเดียว!...

เผย 25 คนรวยที่สุดในฝรั่งเศสประจำปี 2022 และธุรกิจของพวกเขา เผย 25 คนรวยที่สุดในฝรั่งเศสประจำปี 2022 และธุรกิจของพวกเขา
สาระน่ารู้2 days ago

เผย 25 คนรวยที่สุดในฝรั่งเศสประจำปี 2022 และธุรกิจของพวกเขา

ในบทความนี้ The Joi จะพาเพื่อน ๆ ไปทัวร์แดนน้ำหอม ส่องความรวยของ “คนรวยที่สุดในฝรั่งเศส” 25 คนแรกของประเทศในปี 2022 พร้อมเผยธุรกิจอันเป็นที่มาของความร่ำรวยแบบไม่ปราณีใคร จะมีใครบ้าง? ไปเช็คกันเลย!   1. เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (Barnard Arnault)...

เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ยูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดัง เผยเหตุผลหยุดทำคลิปลง Youtube เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ยูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดัง เผยเหตุผลหยุดทำคลิปลง Youtube
เรื่องราวโซเชียล3 days ago

“เก๋ไก๋ สไลเดอร์” ยูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดัง เผยเหตุผลหยุดทำคลิปลง YouTube

ยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง “เก๋ไก๋ สไลเดอร์” เปิดใจใน “Woody FM” เผยเหตุผลหยุดทำคลิปลง “YouTube” ช่อง “Kaykai Salaider” ทั้งน้ำตา และเคลียร์ดราม่าเลิก “สไปร์ท SPD” แฟนเก่าของเธอ     เมื่อวานนี้ (10...

รองเท้าไจแอนท์ รุ่น 2 รองเท้าไจแอนท์ รุ่น 2
บันเทิง3 days ago

ปังไม่ไหว! แบรนด์ PATRICK เปิดจอง “รองเท้าไจแอนท์” รุ่นที่สอง หลังจากที่รุ่นแรกขายดีแบบตะโกน!

แบรนด์ PATRICK ในญี่ปุ่น เปิดจอง “รองเท้าไจแอนท์” รุ่นใหม่ ที่ดีไซน์ออกมาได้แบบสุดปัง ใครที่เป็นสาวกรองเท้าสนีกเกอร์และชาวโดราเอม่อนเลิฟเวอร์ไม่ควรพลาด!     ดูเหมือนว่าในช่วงนี้นั้นจะเป็นขาขึ้นของหนุ่ม “ไจแอนท์” จากการ์ตูนเรื่องโดราเอม่อนจริง ๆ เพราะนอกจากจะเพิ่งเดบิวต์อัลบั้มไปเมื่อก่อนหน้านี้ได้ไม่นาน ล่าสุด นักร้องคนดังเขาก็ได้ไป collab และกลายเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรองเท้าสนีกเกอร์แบรนด์ PATRICK ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่าคิวทองมาก...

นางเอก Av ญี่ปุ่น ริริ โฮโช (Riri Hosho) มีรอยแผลไหม้ทั้งตัว เพราะเครื่องมือเลเซอร์กำจัดขนใหม่เกินไป! นางเอก Av ญี่ปุ่น ริริ โฮโช (Riri Hosho) มีรอยแผลไหม้ทั้งตัว เพราะเครื่องมือเลเซอร์กำจัดขนใหม่เกินไป!
ข่าวสาร3 days ago

นางเอก AV ญี่ปุ่น “ริริ โฮโช (Riri Hosho)” มีรอยแผลไหม้ทั้งตัว เพราะเครื่องมือเลเซอร์กำจัดขนใหม่เกินไป!

แฟนคลับปวดแสบปวดร้อนแทน! เมื่อนางเอก AV ญี่ปุ่น “ริริ โฮโช (Riri Hosho)” เผยรอยแผลไหม้ทั้งตัว หลังทำเลเซอร์กำจัดขน คาดเพราะเครื่องมือทันสมัยเกินไป     กลายเป็นข่าวไวรัลทั่วโลกโซเชียลในชั่วข้ามคืนวานวันที่ 8 สิงหาคม 2565 หลัง “ริริ โฮโช”...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 12 Fleem Template The Joi Fbwebsite 12
บันเทิง3 days ago

ภาพส่องภาพ 20 นักแสดงฮอลลีวูดก่อนและหลังแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งที่สุด!

หลายครั้งพวกเรามักจะได้เห็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ดังหรือซีรีส์มากมาย ที่มักจะมีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์และการแต่งหน้า เพื่อทำให้เหล่านักแสดงดูแตกต่างออกไปจากตัวจริง และสมบทบาทของคาแรกเตอร์นั้น ๆ มากยิ่งขึ้น     แล้วบอกเลยว่าการแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ย ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำได้ เพราะช่างแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกต์นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และเข้าใจในโครงสร้างใบหน้าของนักแสดงแต่ละคนเป็นอย่างดี เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด วันนี้ The Joi เลยจะพาเพื่อน ๆ ไปส่องภาพ...

ส่องประวัติส่วนตัวและอาชญากรรมทั้งหมดของ เอซรา มิลเลอร์ พระเอก The Flash ส่องประวัติส่วนตัวและอาชญากรรมทั้งหมดของ เอซรา มิลเลอร์ พระเอก The Flash
บันเทิง3 days ago

ส่องประวัติส่วนตัวและอาชญากรรมทั้งหมดของ “เอซรา มิลเลอร์” พระเอก “The Flash”

นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแห่งวงการฮอลลีวูด “เอซรา มิลเลอร์ (Ezra Miller)” พระเอกหนังฮีโร่ดัง “เดอะ แฟลช (The Flash)” ก่ออาชญากรรมจนถูกตำรวจจับอีกแล้ว ในข้อหาลักทรัพย์ หลังเข้าไปขโมยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านผู้อื่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และตำรวจได้ออกหมายเรียกเขาให้ไปขึ้นศาลที่ศาลสูงแห่งเวอร์มอนต์ (Vermont Superior...

วิดีโอล่าสุด

Northern Thai Food Thumbnail Northern Thai Food Thumbnail
วิดีโอ4 weeks ago

Foreigners Try Northern Thai Food l ฝรั่งลองกินอาหารเหนือ

ไหนๆก็ไปทางอีสานแล้ว วันนี้พวกเราเลยขอเลยขึ้นไปภาคต่อไปของไทยเลยละกัน นั่นก็คือ อาหารเหนือนั่นเอง เรียกว่าเป็นภาคที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ ในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ว่าแต่ อาหารเหนือจะเป็นที่ชื่นชอบด้วยมั๊ย? ไปดูกันเลยย ทุกคนสามารถติดตามเพื่อนๆเราได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะครับ Eric : https://instagram.com/tonsywonsy Tanner : https://www.instagram.com/thaixicano/ Vanessa :...

Power Up Item In 7 11 Thumbnail 2 Power Up Item In 7 11 Thumbnail 2
วิดีโอ1 month ago

Foreigners Try Health Drinks in Thailand l ฝรั่งลองกินเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทย

สูญเสียพลังงานไปกับอาหารเผ็ดไปหลาย EP. แล้ว ถึงเวลาต้องซ่อมแซม เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเพื่อนๆของเราแล้ว วันนี้พวกเราเลยจัด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาให้เพื่อนๆ ได้ลองกัน มาดูสิวะ งานนี้จะช่วยเสริมสุขภาพให้เพื่อนๆเราดีจริงรึเปล่า??   ______ ทุกคนสามารถ Follow เพื่อนๆ ได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะ Eric https://www.instagram.com/ericparams...

54 May Foreigners Try Northeast Food Thumbnail 54 May Foreigners Try Northeast Food Thumbnail
วิดีโอ1 month ago

ฝรั่งลองกินอาหารอีสาน | Foreigner Try Northeast Food

อาหารแต่ละภาคที่หลายๆคนคอมเม้นว่า ให้ทำซักทีเถอะ!! วันนี้ พวกเราทีมงานจัดให้แล้วนะ มาประเดิมภาคแรกกันที่ ภาคอีสานกันเลย.. อาหารอีสาน เรียกได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้ แต่งานนี้ จะถูกใจเพื่อนๆ ต่างชาติของเรามั๊ยนะ?! ไปดูกันเลย!!   ทุกคนสามารถ Follow เพื่อนๆได้บน Instagram จากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะ Eric https://www.instagram.com/ericparams...มาแรง