fbpx
Connect with us

ข่าวสาร

ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ ติดท็อป 10 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย!

Published

on

ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:


ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ ติดท็อป 10 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย! หลังศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาว่า “เหตุใดศาลจึงมองว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานที่อนุญาตให้แค่คู่รักชายหญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม 2564)

 

ศาลรัฐธรรมนูญ 1

 

การเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ชาวเน็ตมองว่านี่เป็นการกีดกันและเหยียดเพศทางเลือก (LGBTQI+) หลายคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ทัน หรืออาจยังสงสัยว่ามีอคติ กีดกัน หรือเหยียดเพศอย่างไร? งั้นไปดูสรุปคร่าว ๆ ของคำวินิจฉัยดังกล่าวที่เป็นประเด็นดราม่าตอนนี้ ทางด้านล่างกันเลย

 

1. การสมรสมีเป้าหมายเพื่อสืบเผ่าพันธุ์

 

สมรสเท่าเทียม

 

ศาลรัฐธรรมนูญระบุในคำวินิจฉัยดังกล่าว ย่อหน้าที่ 11 ว่า…

ความหมายของการสมรสหมายถึงการที่ชายและหญิงตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสมัครใจ มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ มีความผูกพันช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ภายใต้ศีลธรรม จารีตประเพณี หลักศาสนา และกฎหมายของแต่ละสังคม เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม เพื่อผลิตสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบทบาทที่เชื่อมโยงกับสถานบันอื่น ๆ ของสังคม การสมรสจึงสงวนไว้เฉพาะชายและหญิงตามเพศที่กำเนิดให้สามารถเป็นคู่สมรส เป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายได้

ย่อหน้าเดียวกันยังระบุอีกว่า “ความรักของคนเพศเดียวกันเป็นเพียงความรู้สึกและความพึงพอใจทางเพศ”

 

2. กฎหมายสมรสชายหญิงมีที่มาจากจารีตประเพณี

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้าที่ 12 ระบุว่า…

“กฎหมายจะบังคับใช้ได้ยั่งยืนต้องเป็นที่ยอมรับและไม่ขัดกับความรู้สึกของคนในประเทศนั้น ๆ เพราะขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่แตกต่างกันของแต่ละสังคมย่อมเป็นที่มาของกฎหมายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น กฎหมายตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีในแต่ละประเทศจึงอาจแตกต่างกัน ในเรื่องการสมรสตามจารีตประเพณี วิถีสังคมไทย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและการตีความกฎหมายของประเทศไทยมีความเชื่อถือสืบต่อกันมา ว่าการสมรสสามารถกระทำได้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและจารีตประเพณีที่มีมาช้านาน”

ย่อหน้าเดียวกันนี้มีข้อความตอนหนึ่ง ระบุว่า…

“การที่ชายและหญิงอยู่กินกันฉันสามีภริยาเพื่อสร้างสถาบันครบอครัว มีบุตร ดำรงเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติ และมีการสืบทอดทรัพย์สิน มรดก มีการส่งต่อความผูกพันกันระหว่างพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ซึ่งการสมรสในระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาจไม่สามารถสร้างความผูกพันอันละเอียดอ่อนดังกล่าวได้

 

3. มาตรา 1448 ไม่ได้ห้ามกลุ่มเพศหลากหลายอยู่กินกัน

 

สมรสเท่าเทียม

 

ช่วงท้ายของย่อหน้าที่ 12 ระบุว่า…

“กฎหมายมิได้บังคับให้ชายหญิงทุกคู่ต้องสมรสกัน บุคคลมีเสรีภาพที่จะเลือกอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่ต้องทำตามแบบของกฎหมาย ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 จึงไม่ได้จำกัดเสรีภาพของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในการอยู่ร่วมกัน และมิได้มีข้อความไปจำกัดสิทธิของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในการทำนิติกรรมใดๆ ตามกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม”

 

4. ต้องกำหนดชายหญิง เพราะชายหญิงเสมอภาค แต่ไม่เหมือนกัน

 

สมรสเท่าเทียม

 

ข้อความตอนหนึ่งในย่อหน้าที่ 13 ระบุว่า…

“นัยความหมายของความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิง มิใช่การบัญญัติกฎหมายให้ชายเป็นหญิงหรือให้หญิงเป็นชายเพราะเพศนั้นเป็นการแบ่งแยกมาโดยธรรมชาติ (An Act of God) ซึ่งเพศที่ถือกำเนิดมานั้นเลือกไม่ได้”

การให้ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง จึงมิใช่การให้ถือว่าเหมือนกัน แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับเพศสภาพของบุคคลนั้น ๆ”

 

5. รัฐไม่เสียเวลาพิสูจน์ความถูกต้องของการเบิกค่าใช้จ่าย

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้าเดียวกันนี้มีข้อความตอนหนึ่ง ระบุว่า…

“เมื่อพิจารณาถึงการสมรสระหว่างหญิงชายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในด้านสวัสดิการของรัฐก็สามารถทำได้ง่าย เช่น การลาคลอด การลาบวช การเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หากไม่ได้กำหนดเพศไว้ สำหรับกรณีดังกล่าวและเกิดกรณีสามีเบิกค่ารักษามะเร็งปากมดลูก ภริยาเบิกค่ารักษาต่อมลูกหมาก สามีเบิกค่าทำคลอด ทำให้ต้องมีการพิสูจน์ทั้งสภาพเพศและมีใบรับรองแพทย์ในทุกกรณี เมื่อคำนึงถึงสัดส่วนที่พึงจะเกิดขึ้นจึงเป็นการเพิ่มภาระให้รัฐและทำให้สิทธิของสามีภริยาที่เป็นชายจริงหญิงแท้ ซึ่งเป็นมหาชนต้องถูกตรวจสอบไปด้วย ทำให้เกิดความล่าช้า มีอุปสรรค ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปโดยปริยาย”

 

6. เสี่ยงเปิดช่องจดทะเบียนสมรสเพื่อหวังสวัสดิการของรัฐ

 

สมรสเท่าเทียม

 

ยังไม่จบเท่านั้น ย่อหน้านี้มีความตอนหนึ่ง ระบุว่า…

การไม่กำหนดเพศในการสมรสอาจมีผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) มาจดทะเบียนสมรส เพื่อหวังผลประโยชน์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ หรือประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี อันอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

 

7. กฎหมายปัจจุบันไม่ห้ามคู่รักทำพินัยกรรม-มีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สิน

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้าที่ 14 มีข้อความระบุว่า…

“รัฐธรรมนูญและกฎหมายปัจจุบันมิได้ห้ามบุคคลเพศเดียวกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและมีเพศสัมพันธ์กัน มิได้ห้ามการจัดพิธีแต่งงาน มิได้ห้ามทำประกันชีวิตระบุให้คู่ชีวิตเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ มิได้ห้ามทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกแก่คู่ชีวิต และทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันก็มิได้ห้ามมิให้เป็นกรรมสิทธิ์รวม”

 

8. สิทธิ์เซ็นผ่าตัด, สวัสดิการและเรียกค่าเสียหาย ไปแก้ในกฎหมายอื่นได้

 

21

 

เช่นกัน ย่อหน้าที่ 14 นี้ มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า…

“การให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล การได้รับสวัสดิการของคู่สมรส การได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ หรือสิทธิ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด หรือสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยชอบธรรมนั้น เห็นว่าสิทธิ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากสถานภาพการสมรสโดยตรง แต่เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ ปัญหาดังกล่าวจึงสามารถแก้ไขโดยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ ดังเช่นที่มีการยกร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …”

 

9. ควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับสิทธิ LGBTQI+

 

สมรสเท่าเทียม

 

ย่อหน้ารองสุดท้ายของคำวินิจฉัยนี้ ระบุว่า…

“เมื่อบริบทสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบันยอมรับ และเริ่มมีการให้สิทธิแก่บุคคลเกี่ยวกับสถานะทางเพศอย่างกว้างขวางมากขึ้น รัฐควรมีมาตรการที่เหมาะสมและสนับสนุนให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยการตรากฎหมายเฉพาะ เพื่อให้สิทธิ์และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ”

 

สมรสเท่าเทียม

 

สำหรับผู้ที่สนับสนุนให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1448 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดทางให้คู่รักที่มีเพศกำเนิดเดียวกันแต่งงานและได้รับสิทธิต่าง ๆ ทัดเทียมกับคู่รักชายหญิง ฉบับดราม่านี้ มีจำนวนกว่า 235,000 คน หนึ่งในจำนวนนั้นคือ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” นักแสดงชายชื่อดังที่แจ้งเกิดจากการแสดงในซีรีส์วายไทยด้วย

 

ไบร์ท วชิรวิชญ์

 

ที่มาข้อมูล: ไทยรัฐ และ Sanook

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: “เบ๊น อาปาเช่” หนุน ค้าประเวณีให้ถูกกฎหมาย หลังมีเว็บไซต์ขายบริการโจ่งครึ่ม

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: เผย “16 คำด่ายอดนิยมผิดกฎหมายตามฎีกา” ที่ทุกคนต้องรู้!

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: 10 ภาพยนตร์แบ่งชนชั้น สะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จี้ใจดำ ที่ต้องดูก่อนตาย!

Source: Sanook
Source: Car Canyon
อ่านบทความใหม่ล่าสุดก่อนใคร กดติดตามเราไว้เลย:บทความใหม่

8 ร้านปิ้งย่างลอยฟ้าในกทม. 8 ร้านปิ้งย่างลอยฟ้าในกทม.
ไลฟ์สไตล์1 hour ago

แจกพิกัด 8 ร้านปิ้งย่างลอยฟ้าในกทม. บรรยากาศดีเหมาะกับการนั่งชิลล์

The Joi ต้อนรับการกลับมานั่งกินดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมได้ถึง 5 ทุ่มอีกครั้ง (แม้จะไม่ใช่เวลาปกติก็ตาม) หลังกทม. มีมาตราการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ติดง่ายมากขึ้น แต่จะแนะนำร้านน่านั่งจิบเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์มันก็ธรรมดาไป วันนี้เลยจะมาแจกพิกัด 8 ร้านปิ้งย่างลอยฟ้าที่จะทุกคนจะได้นั่งกินไป ชมวิวในที่สูงของตัวเมืองกรุงเทพฯ กันแบบชิลล์ ๆ ที่เย็นนี้ หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องนัดเพื่อน หรือครอบครัวไปกินให้ได้!  ...

ลิซ่า Blackpink ลุคใหม่ กับเครื่องเพชร Bvlgari 40 ล้านบาท ลิซ่า Blackpink ลุคใหม่ กับเครื่องเพชร Bvlgari 40 ล้านบาท
บันเทิง8 hours ago

ส่อง “ลิซ่า BLACKPINK” ลุคใหม่สุดต๊าช! พร้อมเครื่องเพชร BVLGARI มูลค่า 40 ล้านบาท

ส่องลุคใหม่สุดต๊าชของ “ลิซ่า BLACKPINK” กับเครื่องเพชรคอลเลกชันใหม่สุดระยิบระยับจาก BVLGARI ที่ทุกคนต้องตาลุกวาว! เพราะอู้ฟู่สมฐานะศิลปินเกาหลีเชื้อสายไทย ที่ป๊อบสุดในโลก ณ เวลานี้ ขณะที่ชาวเน็ตต่างแห่แชร์ภาพลุคใหม่ของลิซ่า BLACKPINK กันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับแคปชันทำนองว่า “นี่แหละลูกรักแบรนด์ที่แท้ทรู” รักมากแค่ไหนไม่รู้ แต่เครื่องเพชรที่ทางแบรนด์ขนมาให้ “ลิซ่า BLACKPINK” ได้สวมโปรโมทในฐานะ...

H1-Key ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 บน Itunes H1-Key ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 บน Itunes
บันเทิง11 hours ago

ยิ่งแบนยิ่งปัง! H1-KEY ยอดวิวมิวสิควิดีโอขึ้นอันดับ 1 บน iTunes Video Chart ประเทศไทย

แม้ว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี H1-KEY ซึ่งมี “ลูกหนัง-ศีตลา วงศ์กระจ่าง” เป็นหนึ่งในสมาชิก จะต้องเจอดราม่าหนักมาก แต่ดูเหมือนว่ายิ่งแบนจะยิ่งปัง เพราะล่าสุดมิวสิควิดีโอเพลงแรกของวงขึ้นอันดับ 1 บน iTunes ประเทศไทยไปแล้ว     หลังเพลงไตเติล “Athletic Girl” ของสาว ๆ...

แฮชแท็กตำรวจมีไว้ทำอะไรติดเทรนด์ทวิตเตอร์ แฮชแท็กตำรวจมีไว้ทำอะไรติดเทรนด์ทวิตเตอร์
ข่าวสาร13 hours ago

ชาวเน็ตเดือด! ดัน #ตํารวจมีไว้ทําอะไร ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังส.ต.ต. ขี่บิ๊กไบค์ชน “หมอกระต่าย”

  จากกรณี “ส.ต.ต.” สังกัดควบคุมฝูงชน ขี่บิ๊กไบค์ Ducati พุ่งชน “หมอกระต่าย” ขณะเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิต บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา อุบัติเหตุดังกล่าวสร้างความเศร้าสะเทือนใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย รวมถึงบรรดาคนในวงการแพทย์...

หนุ่มสั่งกะเพราปูแต่ได้กะเพราะปูเค็ม หนุ่มสั่งกะเพราปูแต่ได้กะเพราะปูเค็ม
เรื่องราวโซเชียล22 hours ago

ชาวเน็ตขำน้ำตาเล็ด! หนุ่มสั่ง “กะเพราปู” ผ่านแอปฯ แต่อาหารที่ได้ถึงกับขยี้ตาแรง

เดี๋ยวนี้การสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารเจ้าต่าง ๆ กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของคนไทยยุคนี้ไปซะแล้ว และบางร้านก็มักไม่ลงรูปตัวอย่างอาหารมาให้ดู ทำให้การสั่งอาหารเมนูนั้น ให้ความรู้สึกไม่ต่างกับการสั่ง “กล่องสุ่ม” ที่มีโอกาสอร่อยหรือไม่อร่อย 50/50 แต่สำหรับหนุ่มรายหนึ่งที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า “Taan Satapat” ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบอย่างหลัง   โดยเขาได้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองโพสต์เรื่องราวการสั่งอาหารเมนู “กะเพราปู” ผ่านทางแอปฯ...

10 หนุ่มไทยรุ่นใหม่โกอินเตอร์ระดับโลก 10 หนุ่มไทยรุ่นใหม่โกอินเตอร์ระดับโลก
บันเทิง1 day ago

ทำความรู้จัก 10 หนุ่มไทยรุ่นใหม่โกอินเตอร์ระดับโลก

ศิลปินไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก และเริ่มทยอยโกอินเตอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามรอยศิลปินรุ่นพี่ชาวไทยที่ไปเบิกทางไว้ก่อนหน้านี้ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของชาวโลกอย่าง “นิชคุณ 2PM” และ “ลิซ่า BLACKPINK”      วันนี้ The Joi เลยได้รวบรวม 10 รายชื่อหนุ่มไทยรุ่นใหม่ที่โกอินเตอร์ระดับโลกที่ทุกคนควรรู้จัก จะมีใครบ้าง ไปดูกันเลย!...

Fleem Template The Joi Fbwebsite 10 1 Fleem Template The Joi Fbwebsite 10 1
บันเทิง3 days ago

10 ตำนานพรีเดบิวต์ของ “ยอร์ช ยงศิลป์” เมมเบอร์ลับ Trainee A ที่ทำให้สาวไทยกลายเป็นลำยอง!

นาทีนี้ไม่มีใครที่จะฮอตไปกว่าหนุ่ม “ยอร์ช ยงศิลป์” นักแสดงเด็กที่แจ้งเกิดจากบท “วันเฉลิม” ในละครทองเนื้อเก้า ที่ล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวคือเมมเบอร์ลับของ Trainee A กลุ่มเด็กฝึกที่เตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินของ BIGHIT MUSIC ในปี 2022 นี้ ทำเอาเหล่าแฟนคลับจากทุกด้อมมารวมตัวกันเข้าด้อมแม่ลำยองของไอ้วันกันเป็นแถว บงยาดองก็ต้องมา!     ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยอีกครั้ง ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านอกจากใบหน้าอันหล่อเหลาที่ดูช่างละม้ายคล้ายคลึงกับหนุ่ม...

ฟาอิค โบลเกียห์ นักเตะรวยสุดในโลก เช่าคอนโดเดือนละ 6 พัน ฟาอิค โบลเกียห์ นักเตะรวยสุดในโลก เช่าคอนโดเดือนละ 6 พัน
ข่าวสาร3 days ago

“ฟาอิค โบลเกียห์” ดาวเตะรวยสุดในโลก! ใช้ชีวิตสุดสมถะ “ขับยาริส-เช่าคอนโดเดือนละ 6 พัน”

นักเตะหนุ่ม “ฟาอิค โบลเกียห์” แม้จะได้รับการจับตาว่าเป็นผู้เล่นที่รวยที่สุดในโลก เพราะมีสถานะเป็นหลานชายของกษัตริย์บรูไน แต่เขากลับมีชีวิตสุดสมถะจนหลายคนชักไม่แน่ใจว่า เขาเป็นหลานของกษัตริย์จริง ๆ หรือ!?     ปัจจุบันฟาอิค โบลเกียห์ เป็นนักฟุตบอลชาวบรูไน วัย 23 ปี ได้เดินทางมาเล่นฟุตบอลในไทยลีก ให้กับสโมสรฟุตบอลชลบุรี (Chonburi...

วิดีโอล่าสุดมาแรง